top of page

Copi o Wobrau Partneriaeth Dysgu Seiliedig ar Waith Academi Sgiliau Cymru 2023Ar nos Fawrth gofiadwy, y 7fed o Dachwedd 2023, bu Coleg Castell-nedd yn cynnal Gwobrau Partneriaeth nodedig Academi Sgiliau Cymru. Roedd y digwyddiad hwn yn llwyfan i anrhydeddu ac arddangos unigolion a busnesau eithriadol o bob rhan o Gymru.


Gadewch i ni fynd ar daith fyfyriol yn ôl i #GwobrauSAW2023, noson sy'n ymroddedig i ddathlu cyflawniadau gwych y rhai sy'n cymryd rhan yn ein rhaglenni dysgu seiliedig ar waith trwy gydol 2022/2023.


Gwobrau Partneriaeth Seiliedig ar Waith SAW2023

Prentis Sylfaen y Flwyddyn

Rydym yn falch o gyhoeddi ein Prentis Sylfaen y Flwyddyn 2023 - Rhys Baldwin!


Gwobr a Noddir yn Falch gan www.oneadvanced.com
Rydym yn falch o gyhoeddi ein Prentis Sylfaen y Flwyddyn 2023 - Jonathan Reynolds!


Gwobr a Noddir yn Falch gan www.oneadvanced.com
Rydym yn falch o gyhoeddi ein Prentis Sylfaen y Flwyddyn 2023 - Jason Vale!


Gwobr a Noddir yn Falch gan www.oneadvanced.com
Rydym yn falch o gyhoeddi ein Prentis Sylfaen y Flwyddyn 2023 - Mustafa Wetti!


Gwobr a Noddir yn Falch gan www.oneadvanced.com

Gwobr Prentis y Flwyddyn

Prentis Uwch y Flwyddyn

Gwobr Cyflogwr y Flwyddyn

Gwobr Ymarferwr y Flwyddyn

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig ar gyfer Gweithio mewn Partneriaeth

Gwobr Talent Yfory

Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Gwobr Prentis

Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Gwobr YmarferwrEin Oriel Gwobrau

 


Comments