top of page

Mae Ruben yn chwifio'r faner dros Gymru!


Mae Ruben Duggan yn arbenigwr plymio a gwresogi 21 oed, ar hyn o bryd yn gweithio fel plymwr medrus yn Powerserv LTD.

 

Mae Plumbing wedi bod yn angerdd Ruben ers iddo adael yr ysgol, ac mae wedi bod yn ffodus i gychwyn ar daith foddhaus yn y diwydiant. Dechreuodd ei daith gymhwyso gyda phrentisiaeth Lefel 3, a oedd yn rhoi profiad ymarferol gwerthfawr a sgiliau hanfodol iddo. Trwy ymroddiad a gwaith caled, mae Ruben wedi mireinio ei grefft i ddarparu atebion plymio a gwresogi o'r radd flaenaf i gleientiaid. 


Ar ôl sicrhau'r lle cyntaf yng nghystadleuaeth Prentis y Flwyddyn HIP 2022, dewiswyd Ruben hefyd i gystadlu yng nghategori plymio cystadleuaeth Euro Skills 2023.  

 

Yn ei wythfed flwyddyn, Euro Skills yw'r gystadleuaeth addysg a sgiliau galwedigaethol fwyaf yn Ewrop lle mae cannoedd o bobl ifanc, o dan 25 oed, o bob cwr o'r cyfandir yn cystadlu am y cyfle i ddod y gorau yn Ewrop yn eu sgil ddewisol. Daeth Ruben yn drydydd yn ei gategori, gan ddod â medal efydd a'i wneud nid yn unig y plymwr ifanc gorau yn y DU, ond bellach y trydydd plymwr ifanc gorau yn Ewrop gyfan. 


Mae cystadlaethau rhyngwladol wedi chwarae rhan hanfodol wrth lunio ei yrfa. Maent nid yn unig wedi darparu profiadau amhrisiadwy iddo ond hefyd wedi agor nifer o ddrysau a chyfleoedd yn y diwydiant. Mae'r wefr o gystadleuaeth a dod i gysylltiad â thechnegau plymio gwahanol wedi tanio ymhellach ei benderfyniad i fod y gorau yn yr hyn y mae'n ei wneud.

 

Ers derbyn medal efydd yn Gdnask ym mis Medi 2023, mae Ruben hefyd wedi'i ddewis i fod yn rhan o garfan y DU ar gyfer cystadleuaeth fyd-eang World Skills, a elwir hefyd yn 'Gemau Olympaidd Sgiliau', a gynhelir yn Lyon y flwyddyn nesaf lle bydd yn cael cyfle i gystadlu â thimau cenedlaethol o dros 80 o wledydd.Comments