top of page

Prentis Hyfforddiant ACO, Sheldon Thorne, yn derbyn Gwobr Dysgwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol!


Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Sheldon Thorne, prentis uchel ei barch gyda Hyfforddiant ACO (www.aco-training.co.uk/index_cymraeg17.html), wedi cael ei anrhydeddu â Gwobr Dysgwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ystod Gwobrau Partneriaeth Seiliedig ar Waith Academi Sgiliau Cymru 2023.


Mae ymrwymiad Sheldon i hyrwyddo'r Gymraeg yn ymestyn drwy'r gweithle, lle mae'n annog cleientiaid a chydweithwyr fel ei gilydd i siarad Cymraeg o ddydd i ddydd. Ar hyn o bryd yn symud ymlaen trwy Brentisiaeth Cyfrifeg Lefel 4 gyda Hyfforddiant ACO; Mae ymroddiad Sheldon i hyrwyddo'r Gymraeg yn dyst i ysbrydoli prentisiaid eraill yn Academi Sgiliau Cymru.


Ymunwch â ni i longyfarch Sheldon Thorne am ei gyflawniad rhagorol a'i gyfraniadau effeithiol tuag at hyrwyddo'r Gymraeg.


Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu Cymraeg, ewch i dysgucymraeg.cymru

Comments