top of page

Recriwtio Prentis

Yn gyffredinol, mae prentisiaid yn gweithio am o leiaf 30 awr yr wythnos, fodd bynnag, mae nifer yr oriau y mae prentis yn eu gweithio bob wythnos yn dibynnu ar ofynion eich busnes a thelerau ac amodau cyflogai.

Taith y Cyflogwr

Mae hwn yn cynnwys trosolwg llawn o sut y bydd y brentisiaeth yn cael ei phrosesu, o ddechrau gyda'ch ymholiad i recriwtio prentis!

Taith y Cyflogwr

Mae hwn yn cynnwys trosolwg llawn o sut y bydd y brentisiaeth yn cael ei phrosesu, o ddechrau gyda'ch ymholiad i recriwtio prentis!

Datblygu'r Gweithlu

Rydym yn cynnig gwasanaeth hyfforddi hyblyg sy'n caniatáu i ddatblygiad staff gael ei gynnal ar amser ac mewn lle sy'n gweddu i'ch anghenion busnes a gweithwyr.

bottom of page