top of page
Top manager office

Aelodau'r Bwrdd Gweithredol

Amdanom ni

Sefydlwyd Academi Sgiliau Cymru fel y Bartneriaeth Dysgu Seiliedig ar Waith gyntaf o'i bath yng Nghymru ym mis Hydref 2009. Mewn ymateb i'r heriau a nodir yn yr Agenda Trawsnewid ar gyfer Addysg Ôl-16 yng Nghymru, daeth y Bartneriaeth ag ystod amrywiol o raglenni rhagorol ynghyd a darparwyr DSW o'r un anian sy'n parhau i arwain ar yr heriau hyn drwy ehangu'r opsiynau sydd ar gael i bob dysgwr a lleihau dyblygu costus o ran darpariaeth.

Cadeirydd

Mark Dacey                  

Prifathro / Prif Swyddog Gweithredol

Grŵp Colegau NPTC      

Aelodau'r Bwrdd Gweithredol

Catherine Lewis                         Nicola Thorton-Scott        

Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol          Pennaeth Cynorthwyol: Sgiliau               Grŵp Colegau NPTC                              Grŵp Colegau NPTC                

 Louise Akers              Christine Webb          Matthew Tucker

 Rheolwr                               Rheolwr Gyfarwyddwr           Pennaeth Cynorthwyol   Academi Sgiliau Cymru       ACO Training Ltd                   Coleg Y Cymoedd

 Janice Thomas           Helen Necrews          Wyn Lloyd

 Rheolwr                               Rheolwr Gyfarwyddwr           Rheolwr Hyfforddiant   Jobforce Cymru                   ITeC Digital Training Ltd         LRC Training

 Alec Thomas           

 Rheolwr                                           

 Hyfforddiant Llwybrau    

bottom of page