top of page

Cystadleuaeth Crefft Urdd y Bricwyr Adran Cymru


Cafodd Cystadleuaeth Crefft Urdd y Bricwyr, Adran Cymru, ei chynnal yng Ngholeg y Drenewydd ym mis Mawrth 2023. Daeth cystadleuwyr o amrywiaeth o golegau a darparwyr hyfforddiant ledled Cymru at ei gilydd i brofi eu sgiliau o fewn eu grŵp cyfoedion o ymgeiswyr Iau ac Hŷn. Cymerodd Katie Price a Simon Martin, prentisiaid Hyfforddiant Pathways, ran yn y gystadleuaeth hefyd.


Yn gymdeithas a ffurfiwyd yn 1932, nod yr Urdd yw hyrwyddo a chynnal y safonau uchaf o grefftwaith mewn gwaith brics. Mae cystadlaethau yn draddodiad hirsefydlog o fewn yr Urdd, yn mynd yn ôl dros 40 mlynedd. Mae gwella'r grefft o osod brics wedi elwa o'r cystadlaethau hyn.


Meddai Richard Jones, darlithydd Gwaith Brics yng Ngholeg y Drenewydd, “Dyma oedd y gystadleuaeth gyntaf i Kate, o Goleg y Drenewydd a Simon o Goleg Castell-nedd sydd ill dau ym mlwyddyn gyntaf eu prentisiaethau. Profodd y ddau brentis eu bod yn gallu gweithio’n dda o dan bwysau a chynhyrchwyd gwaith o safon uchel ac roeddent yn llawn haeddu eu dyfarniadau clod.”

Comments


bottom of page