Croeso i Academi Sgiliau Cymru

Academi Sgiliau Cymru yn ddarparwr blaenllaw o hyfforddiant yn y gwaith, dysgu ac asesu yng Nghymru.

Mae consortiwm o 8 partner, Academi Sgiliau Cymru yn cynnig dysgu o ansawdd uchel a darpariaeth hyblyg i gyd-fynd ag anghenion sgiliau unigol pobl ifanc, y di-waith, gweithwyr presennol a datblygu partneriaethau effeithiol gyda chyflogwyr i gefnogi datblygiad atebion ar gyfer eu busnes.

Dysgu Mwy

Hyfforddeiaethau

Mae hyfforddeiaeth yn rhaglen hyfforddi statws heb fod yn gyflogedig ar gyfer pobl 16-19 oed sydd phrofiad gwaith sy'n canolbwyntio ar roi'r sgiliau a'r profiad y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Dysgu Mwy

Prentisiaethau

Prentisiaethau yn rhaglen dysgu seiliedig ar gyflogaeth. Prentisiaethau yn cynnig cyfle i chi ennill cymwysterau a gydnabyddir gan ddiwydiant sy'n cyd-fynd 'r sgiliau i ddatblygu o fewn y gweithle.

Dysgu Mwy

Cyflogwyr

Gall Academi Sgiliau Cymru yn cefnogi eich busnes mewn tyfu talent newydd ffres a datblygu anghenion sgiliau eich gweithlu presennol drwy Ddysgu Seiliedig ar Waith a rhaglenni hyfforddi pwrpasol eraill.

Dysgu Mwy

Tystebau

weld beth sydd gan ein hyfforddeion i'w ddweud...

Dysgu Mwy

Tystebau

weld beth sydd gan ein cyflogwyr i'w ddweud...

Dysgu Mwy

Newyddion a Digwyddiadau

30/11/16

 Taith UK Ymddiriedolaeth y Tywysog yn Sgiliau a Hyfforddiant - weld yr erthygl hon

Taith UK Ymddiriedolaeth y Tywysog yn Sgiliau a Hyfforddiant

Dewch i ymweld Ymddiriedolaeth y Tywysog fel rhan o'n taith yn y DU i nodi ein Pen-blwydd yn 40 oed!

Dysgu Mwy

Newyddion a Digwyddiadau

30/11/16

 Taith UK Ymddiriedolaeth y Tywysog yn Sgiliau a Hyfforddiant - weld yr erthygl hon

Taith UK Ymddiriedolaeth y Tywysog yn Sgiliau a Hyfforddiant

Dewch i ymweld Ymddiriedolaeth y Tywysog fel rhan o'n taith yn y DU i nodi ein Pen-blwydd yn 40 oed!

Dysgu Mwy

Newyddion a Digwyddiadau

Academi Sgiliau Cymru yn cael eu partneru gyda Grwp NPTC Academi Sgiliau Cymru yn cael eu partneru gyda Hyfforddiant Pathways 
Academi Sgiliau Cymru yn cael eu partneru gyda Jobforce Cymru Academi Sgiliau Cymru yn cael eu partneru gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Academi Sgiliau Cymru yn cael eu partneru gyda Hyfforddiant LRC yn Ne Cymru Academi Sgiliau Cymru yn cael eu partneru gyda Choleg Morgannwg Academi Sgiliau Cymru yn cael eu partneru gyda ACO Training Ltd Academi Sgiliau Cymru yn cael eu partneru gyda Learn Kit Ltd Academi Sgiliau Cymru yn cael eu partneru  ITeC Abertawe

Gwefan gan gwmni dylunio gwe Abertawe, Daly Design