Academi Sgiliau Cymru - Ysbrydoli dyfodol mwy disglair

Beth yr ydym yn gynnig

Academi Sgiliau Cymru yn darparu cyfleoedd o fewn ystod eang o feysydd galwedigaethol:

 • Cyfrifeg
 • Cyngor ac Arweiniad
 • Amaethyddiaeth
 • Gweinyddu Busnes
 • Gofal plant
 • Hyfforddi
 • Adeiladu
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Nyrsio deintyddol
 • Peirianneg
 • Trin Gwallt
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Lletygarwch
 • TGCh a Marchnata Digidol
 • Cerbydau modur
 • Plymio
 • Manwerthu
 • Chwaraeon
 • Rheoli Gadwyn Gyflenwi
 • Cynorthwywyr Addysgu
 • Arwain a Rheoli Tîm
 • Trafnidiaeth a Logisteg
 • Warws a Storio

Gwefan gan gwmni dylunio gwe Abertawe, Daly Design