Academi Sgiliau Cymru - Ysbrydoli dyfodol mwy disglair

Cefndir

Roedd Academi Sgiliau Cymru a sefydlwyd fel y Consortia Dysgu yn y Gwaith cyntaf o'i fath yng Nghymru ym mis Hydref 2009.

Bellach Academi Sgiliau Cymru yn un o'r Consortia Dysgu yn Seiliedig ar Waith mwyaf yn Ne-orllewin Cymru. Ers 1 Awst 2010, mae'r Consortiwm wedi bod yn gweithredu fel un contract gyda Llywodraeth Cymru, dan arweiniad Grwp NPTC, ar gyfer cyflwyno rhaglenni dysgu yn y gwaith.

Gwefan gan gwmni dylunio gwe Abertawe, Daly Design